NEN 1010 inspectie

De NEN 1010 inspectie zorgt ervoor dat uw nieuwe elektrische installatie voldoet aan de regelgeving.

NEN 3140 inspectie

De NEN 3140 inspectie zorgt voor een veilige werkomgeving van uw personeel. Deze inspectie voorkomt aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen door het controleren van de veiligheidsbepalingen van laagspanningsinstallaties.

NTA 8220 inspectie

Om er zeker van te zijn dat de signalen van brandrisico’s van te voren worden geanalyseerd, kunt u de NTA 8220 inspectie laten uitvoeren.

Scope 8 inspectie

SCIOS Scope 8 is een inspectie aan uw elektrische installatie.

Scope 9 inspectie

SCIOS Scope 9 is een aanvullende keuringsplicht die geldt voor sommige arbeidsmiddelen.

Scope 10 inspectie

SCIOS Scope 10 is een verzekeringsinspectie omtrent het brandrisico van het gehele elektrisch materiaal.

PV-inspectie

SCIOS Scope 12 inspecteert zonnestroominstallatie, ook wel PV-installatie of zonnepanelen genoemd.

Power Quality Meting

Netwerkvervuiling kan leiden tot schade aan uw apparatuur en/of hogere energiekosten. Laat een Power Quality Meting uitvoeren en voorkom deze schade.

Thermografische inspectie

Thermografisch onderzoek spoort fouten en defecten in een elektrische installatie op.

Noodverlichting

De in een gebouw aanwezige noodverlichting dient tenminste eenmaal per jaar te worden gecontroleerd.

AED inspectie

Omdat het van levensbelang is om een AED goed te onderhouden is het met klem aan te raden om de AED regelmatig door Keuring Service Nederland te laten controleren.

EHBO inspectie

De Arbowet schrijft het bij de hand hebben van een EHBO-uitrusting voor. Om er voor te zorgen dat deze uitrusting compleet blijft, is het verstandig dit door Keuring Service Nederland te laten controleren.

Blusmiddelen inspectie

Alle blusmiddelen moeten regelmatig gecontroleerd worden zodat ze blijven voldoen aan de criteria.

Klimmaterialen en Valbeveiliging

Naast elektrische gereedschappen, moeten ook klimmaterialen en valbeveiliging aan een aantal eisen voldoen.